L’EQUIP

El nostre equip està format per cinc  professionals de l’educació, quatre tenen la titulació de tècnic superior en educació infantil i una la de magisteri especialitzat en educació infantil.
Som un equip de persones amb anys d’experiència , disposades constantment a renovar-nos per dur a terme el nostre projecte educatiu d’una forma activa.

Ens divertim ensenyant !!