PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022

Calendari i procediment de preinscripció

Del 10 al 21 de maig de 2021: presentació de sol•licituds

Aquí teniu l’enllaç per trobar la sol·licitud de preinscripció 2021/2022

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A70.pdf

S’ha d’imprimir i omplir . El codi del nostre centre que demana la sol·licitud és 43009680.

Especifiqueu totes les circumstàncies especials que acreditin la vostre sol·licitud (residència habitual, si l’infant té germans al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica…).

Adjunteu tota la documentació  fotocopiada que es requereixi.

La trobareu en l’enllaç següent : https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/informat/prepara-documentacio/  I ho envieu al correu electrònic de la llar

llar@bisbalpenedes.com

Per tant, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, amb sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta.

Nosaltres contestarem a aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

De manera excepcional i per les famílies que els hi és totalment impossible fer-ho de forma telemàtica del 18 al 21 de maig de 17:30 a 18:30 hores es pot formalitzar la preinscripció de forma presencial sempre amb cita prèvia al  telèfon 619060379 .

1 de juny de 2021: llista de sol•licituds amb la puntuació provisional

El dia 1 de juny es publicaran aquí en aquesta web les llistes anonimitzades i provisionals de les sol·licituds admeses i de les puntuacions .

Del 2 al 8 de juny de 2021: presentació de reclamacions

Llavors s’obre un període de reclamacions ( del 2 al 8 de juny) on podeu presentar reclamacions mitjançant un mail al correu de la llar llar@bisbalpenedes.com

15 de juny de 2021: llista ordenada definitiva

Del 16 al 22 de juny de 2021: matriculació

 

A tots als admesos definitius l’Ajuntament  els  hi enviarà un Mail explicatiu de com han de fer el procés de matriculació, en aquest Mail hi haurà  un codi de barres per poder fer afectiva la matricula i una instància on es demana un número de compte bancari per fer la domiciliació dels rebuts.

Una vegada fet el pagament de la matricula han de  re enviar el rebut del pagament  i la instància complimentada a l’Ajuntament.

Tindran del 16 al 22 de juny per fer afectiva la matriculació.