LES FAMILIES

L’educació dels infants és una competència compartida entre pares, mares i docents.
Les famílies i l’escola tenim un objectiu comú, col•laborar de manera activa en l’educació de la canalla.
La família ha de ser part integrant de l’escola, per això facilitem i promovem els canals de comunicació i participació :

2.1 Panells informatius
L’escola disposa de diferents espais on informem a la família de festes, trobades, activitats, xerrades… Hi ha un panell informatiu general a l’entrada de l’escola i a les classes. En aquests últims les mestres exposem les activitats que s’han de fer cada dia i informacions que poden ser útils pels pares.

2.2 Agenda
És l’agenda individual de cada infant que va i ve de casa a l’escola i de l’escola a casa diàriament, aquí les mestres anotem els àpats, el temps que ha dormit, les deposicions, les coses que necessitem…
I els pares també tenen un espai on anotar si necessiten una dieta especial o si recollirà una altre persona el seu fill/a ..
En ella tan les mestres com la família tenim un espai on descriure anècdotes, activitats, novetats, avenços …

Durant  els cursos escolars que estem en pandèmia i per minimitzar els possibles contagis no fem servir les  agendes escolars .  Als vidres de les portes que donen al pati per on els pares recullen els seus fills i posem unes graelles amb la informació de forma anònima  de cada alumne sobre la seva estada diària a la llar.

2.3 Entrevistes.
Fem sempre una entrevista al inicià l’escolarització entre els pares i les mestres per conèixer l’infant, durant el curs per demanda de les mestres o bé de la família.

2.4 Reunió de classe
Trobada on parlem de temes pedagògics, del moment evolutiu dels infants i presentem la programació d’activitats pensada per portar a terme amb el grup . Aquesta reunió la fem a finals de setembre quan hem acabat el període d’adaptació .

Durant els cursos amb pandèmia la reunió del grup classe és farà de forma telemàtica.

2.5 Grup de WhatsApp de cada classe
Cada classe tenim un grup de wassap de pares i mestres , on les mestres pengem fotografies d’activitats , experimentacions , jocs … i els pares comentaris sobre les mateixes.

2.6 Festes populars
Les famílies participen i col•laboren en la festa de Nadal i en la festa de graduació. La festa de graduació és una festa de comiat pels alumnes que el curs següent passen a l’escola , la fem a finals de juny abans no marxi ningú de vacances.

Durant els cursos que estem en pandèmia , no se celebraran les festes amb participació dels pares  fins que no ho autoritzin les autoritats educatives i sanitàries.

2.7 Consell Escolar de centre
És l’òrgan de participació del centre. Els representants són pares, mares, mestres, personal de serveis, i un representant de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.