L’INFANT

Entenem l’infant com un ésser únic, potent, competent, ric en possibilitats, ple de drets… i amb unes necessitats bàsiques que els adults hem de cobrir de la manera més enriquidora possible.
Cada infant és únic i diferent a l’altre i és per això que respectem la individualitat de cada un d’ells i elles. Tots i cadascun dels infants són atesos en la seva diversitat, en un clima de valoració i de respecte i de comprensió de les diferències.

Observem i escoltem el que manifesta l’infant (reaccions, demandes, gestos, silencis, accions) per poder donar-li una resposta individualitzada , per saber què li passa, per acompanyar-lo i donar-li la oportunitat de conèixer-se a ell/a mateix/a.

Acompanyem el creixement de cada infant i sobretot valorem i donem suport a la seva autonomia, proporcionant respostes que li aportin seguretat.
Creiem en l’infant com un ésser actiu, protagonista del seu propi aprenentatge .