METODOLOGIA

Partim d’una concepció educativa constructivista en la que l’infant per mitjà de l’acció és el protagonista del seu propi aprenentatge.
El joc i l’aprenentatge es donen la mà , l’infant aprèn jugant.
La metodologia es basa en l’organització dels espais de la classe per racons de joc, amb oferir diferents activitats : d’experimentació amb materials diversos, de representació, musicals , psicomotors , en atencions i activitats individuals i col•lectives que ajuden a l’infant a descobrir els diferents llenguatges com a eina d’aprenentatge i comunicació el llenguatge oral, el corporal, el matemàtic, el plàstic i el musical.
Les rutines i els hàbits són eines imprescindibles a l’escola bressol.
Cada dia ens organitzem per atendre totes i cada una de les necessitats bàsiques dels nostres nens i nenes. Els ajudem a desenvolupar hàbits d’autonomia, convivència, i aprendre a orientar i estructurar el temps i l’espai.