COVID-19 MESURES

MESURES EXTRAÒRDINARIES DE SALUT PER EVITAR BROTS DE LA COVID-19. Benvolgudes famílies :

L’inici del proper curs té unes característiques extraordinàries a causa de la pandèmia per la COVID-19. Ara més que mai, l’escola té un paper fonamental, perquè ha de garantir el dret a l’educació dels nostres infants i ha de mantenir la seva funció de socialització. Us demanem tota la col•laboració i comprensió en aquesta etapa que s’obre plena d’expectatives, reptes i preguntes. De ben segur, en trobareu moltes en aquesta comunicació. També sabeu que és imprescindible que continueu amb les mesures fora de l’escola: evitar contagis i detectar-los aviat, és clau perquè es puguin assolir amb èxit els objectius educatius i pedagògics. Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?

L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes:

  • L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics.
  •  Tos ,dificultat per a respirar
  • Mal de coll ,congestió nasal •
  • Vòmits o diarrees •
  • Mal de cap
  • Dolor muscular

A més, cap persona pot accedir a la llar:

• Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.

• Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.

• Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.

• Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

Procediment d’actuació si hi ha un possible cas de COVID-19 en un grup

Si els símptomes apareixen dins de la llar. Des del centre, si és el vostre fill/a, se us truca perquè el/la vingueu a buscar i us poseu en contacte, al més aviat possible, amb el vostre CAP. Si els símptomes són greus des del centre es truca al 061 i se us avisa d’aquest fet. Si els símptomes apareixen fora de l’escola, heu de contactar amb el CAP de referència -o CUAP si és fora de l’horari d’aquest.

En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova PCR al més aviat possible.

Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus convivents han de fer l’aïllament domiciliari.

El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova.

Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat d’una prova PCR a un alumne/a o docent

RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP

Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. La resta de grups de la llar no ho són.Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas positiu. S’ha de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup

. RESULTAT NEGATIU La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de l’evolució mèdica de la persona. De manera general, els nens i nenes es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre.

Si no hi esteu donats d’alta o no ho estan els vostres fills/es, podeu fer-ho a: lamevasalut.gencat.cat/alta D’aquesta manera, a més dels resultats de les proves, també podreu rebre SMS que siguin del vostre interés .